Bådisætning med


lørdag d.10 april og  lørdag d.24 april

er der isætning af både

        Tirsdagen før er sidste frist for tilmelding

   torsdagen før kan rækkefølgen ses på ulvsund.dk og i klubhus


Priser:

          0-4,5 Ton                 650,-kr

         Over4,6-7,0 Ton      770,-kr

 

  Tilmeld til d. 24 april   se din tilmelding efter 5 minutter   Se din tilmeding her

Bemærk

Arbejdshold fra klubben hjælper bådejerne med at få sat bådene i vandet.

Brug af Klubhuset forbeholdes til betaling for bådoptagning.

Frokost indtages udendørs.”

Restriktioner for 24 april er ikke fastlagt endnu, men bliver formuleret 10 april

 

Spørgsmål kan ske til:

Jørgen Rasmussen på telefon: 40 90 38 12

Henning Holst på telefon 30 82 30 62

HUSK!!!!

 Transport udenfor havnen aftales og afregnes med kranmanden.

  For ikke medlemmer af Sejlklubben Ulvsund tillægges ovennævte priser 300,-kr

Uden forhåndstilmelding kan du ikke påregne isætning af din båd.

 Du skal selv sørge for hjælpere til din båd.

OBS

Af hensyn til forsikring af kranen skal du ved tilmelding opgive, om din
båd har en værdi over  800.000 kr.