Ulvsund

Forside Om klubben Blandet Foto Havnenyt Kalender Kølbådsudv. Jolle udv. Turudvalg Links

Se efterretninger for søfarende "tryk"

 

Skypumpe over  Ulvsund

Mandag d.1 august kl.16.40 kunne  man se denne skypumpe syd for Mønsbroen.Tryk for større billede.

Hjertestarter

Sejlklubben på

Sejlklub app

Tilføjet: Bestyrelsesmøde d.24 januar     *     Ny video om kapsejlads

Stensby den 20. januar 2023

 Indkaldelse

til ordinær generalforsamling i Sejlklubben Ulvsund 2023

 Der indkaldes herved til den udsatte ordinære generalforsamling i klubhuset i Kalvehave Havn fredag den 24. februar 2023 kl. 1930 jf. vedtægternes § 7.

Punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, under dagsorden punkt 5, skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest fredag den 8. februar 2023.

Dagsorden, regnskab og indkomne forslag udsendes til de stemmeberettigede medlemmer medio uge 7 2023.

 Traditionen tro, er der fælles spisning kl. 1830 forud for generalforsamlingen, pris 75,00 kr. pr. person. Tilmelding til spisningen skal ske via Tilmeld til guleærter tryk her eller til Jørgen på tlf.: 4090 3812 senest søndag den 19. februar 2023.

 Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Pressemeddelelse om Vordingborg havne

Tryk her

OBS  OBS  OBS

Udskiftning af nøglebrikker

Tryk her

Se nyt link "anvisninger" i "om klubben"

Tryk her

Sejlads ved storstrømsbroerne

 

Sådan byggers den nye bro      Sejlads ved broerne

Onsdagssejlads

 

Onsdagssejlads resutater Se her

Vind i Kalvehave

 
 

Vanddybden i Bøgestrømsrenden  er 2,1 M

Se alle ændringer her

Toiletkode

 til alle havne i Vordingborg havne er opsat i klubhuset.

 

Nyt fra Havnen

 

Se mere under punkt i hyberlinkpanel       Havnenyt

Nyt fra Kalvehave

 

  Den gule stald

Tryk her


Cafe den gule stald

Tryk her

  Lokalforum for Kalvehave og omegn

Tryk her.

 

  Se lokalrådets video

Tryk her.

Referat af medlemsmøde

                  Referat         Præsentation

 

Privatlivspolitik

Persondataloven erstattes af persondataforordningen den 25. maj 2018. Alle foreninger er derfor blevet pålagt at udarbejde en privatlivspolitik, der bl.a. beskriver hvilke oplysninger klubben har om medlemmerne, hvad formålet med oplysningerne er og hvordan og hvor længe oplysningerne opbevares af klubben.      Se mere her

1
2

3  Denne side er opdateret d.31. januar 2023

4